Fontos pályaválasztási határidők 2021/2022

A FELVÉTELI ELJÁRÁS ÜTEMEZÉSE

20/2021. (VI.8.) EMMI rendelet a 2021/2022. tanév rendjéről

2. melléklet a 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelethez

A középfokú iskolai, a kollégiumi felvételi eljárás, valamint az Arany János
Programokkal kapcsolatos feladatok lebonyolításának ütemezése a 2021/2022. tanévben

Határidők Feladatok
2021. szeptember 10. Az oktatásért felelős miniszter pályázatot hirdet az Arany
János Tehetséggondozó Programba és az Arany János
Kollégiumi Programba történő jelentkezésről.
2021. szeptember 30. A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra
hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek
meghatározási formáját.
2021. október 20. A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi
információs rendszerében
– a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint –
meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi
eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.
2021. október 20. A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell
hozniuk a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.
2021. október 31. Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos
tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.
2021. október 31. Az általános iskola tájékoztatja a hetedik évfolyamra járó
tanulók szüleit arról, hogy gyermekük iskoláztatásával
kapcsolatos kérdésben a szülőknek közösen kell dönteniük,
valamint arról, hogy ha az iskolaválasztással kapcsolatban a
szülők vagy a szülő és a gyermek között vita van, annak
eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik, és gyermekük
felvételi lapjait az általános iskolának a gyámhatósági döntés
szerint kell továbbítania.
2021. november 16. A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi
központi írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok,
továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli
felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét.
2021. december 3. A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára
közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező – az
Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázat
benyújtása esetén a pályázatban megjelölt – intézménybe.
2021. december 10. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények
eddig az időpontig jelentik a Hivatalnak – a Hivatal által
meghatározott módon – a hozzájuk a központi írásbeli
felvételi vizsgákra jelentkezők alapján a feladatlapigényüket.
2021. december 10. Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő
pályázatok benyújtása.
2022. január 20. Az Arany János Kollégiumi Programba történő pályázatok
benyújtása.
2022. január 21. Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó
intézmények megszervezik a találkozást a programba
jelentkezőkkel.
2022. január 22. Az általános felvételi eljárás kezdete.
2022. január 22., 10.00 Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8
évfolyamos gimnáziumokban. Központi írásbeli felvételi
vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János
Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára az érintett
intézményekben.
2022. január 27., 14.00 Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos
gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint
az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők
számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem
tudtak részt venni.
2022. január 28. Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó
intézmények megszervezik a találkozást a programba
jelentkező, a pótló írásbelin részt vett tanulókkal.
2022. február 7. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a
Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli
eredményéről a tanulókat.
2022. február 10. Az Arany János Tehetséggondozó Programban és az Arany
János Kollégiumi Programban részt vevő intézmények a
programra benyújtott pályázatok eredményéről – egymás
egyidejű előzetes értesítésével és az oktatásért felelős
miniszter bevonásával – értesítik az érintett törvényes
képviselőket, tanulókat és általános iskolákat.
2022. február 18. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a
középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.
(A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a
tanuló közvetlenül is továbbíthatja a jelentkezési lapot a
gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.)
2022. február 22. – március 11. A szóbeli vizsgák az általános felvételi eljárás keretében.
2022. március 16. A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza
a jelentkezők felvételi jegyzékét.
2022. március 21-22. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános
iskolában.
2022. március 23. Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti,
korábban beküldött tanulói adatlap egyik példányát.
A módosító tanulói adatlapot ekkor kell továbbítani a
Hivatalnak.
2022. március 28. A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú
iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben.
2022. április 7. A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a
jelentkezettek listáját.
2022. április 12. A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort
– a Hivatal által meghatározott módon – megküldi a
Hivatalnak.
2022. április 22. A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és
tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a
középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).
2022. április 29. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről
vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az
általános iskoláknak.
2022. május 9-20. Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános
felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál
kevesebb tanulót vettek fel.
2022. május 9. – augusztus 31. A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást
írhat ki.
2022. május 20. A 2022. május 20-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást
meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.
2022. június 1. A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás
befejezése a fenntartónál.
2022. június 22-24. Beiratkozás a középfokú iskolákba.