Milyen alkalmassági vizsgálatok vannak a szakképzésbe való jelentkezésnél?

A pályaalkalmassági követelményeket törvény határozza meg. A szakképzésbe való bekapcsolólódás előtt alkalmassági vizsgálatra kerülhet sor.
Azt, hogy a szakképzés megkezdéséhez szükséges-e egészségügyi vagy pályaalkalmassági követelmény teljesítése, a képzési és kimeneti követelmény írja elő.

Egészségügyi alkalmasság: annak az orvosi szakvéleményre alapozott megállapítása, hogy a szakképzésbe bekapcsolódni szándékozó személy testi adottságai, egészségi- és pszichikai állapota alapján képes-e önmaga és mások veszélyeztetése nélkül a választott szakma szerinti tevékenységre, a foglalkozás gyakorlására és a szakmai vizsgára való felkészülésre.

Pályaalkalmassági követelmény: a szakképzésbe történő bekapcsolódás – képzési és kimeneti követelményekben meghatározott – azon feltétele, amely alapján megállapítható, hogy a szakképzésben részt venni szándékozó személy képességei, készségei alapján sikeresen fel tud készülni a szakmai vizsgára és a szakma végzésére.

Ezeket a követelményeket a felvételi tájékoztatóban nyilvánosságra kell hozni.